Kaugvaatluse käsiraamat. Esimene osa. TDS-meetod. Kaugvaatlusest ja –tajumisest, inimese kaasasündinud sensitiivsete võimete treenimisest ja nende igapäevasest kasutamisest

Tommi Topelund

Kirjeldus

20. sajandi 70ndatest 90ndate keskpaigani töötati erinevate koodnimede all läbi viidud salajases sõjalises programmis koostöös Stanfordi Uuringute Instituudiga välja mõistusetehnoloogia Kaugvaatlus, mille eesmärgiks oli kaugel asuvatelt sihtmärkidelt informatsiooni kogumine. 1995. aastal avalikustati president Clintoni korraldusega selle programmi kohta üle 90 tuhande lehekülje materjali. Selle tulemusel jõudis kaugvaatlus avalikkuse ette ning seda hakati õpetama ja kasutama üle maailma. Seda tehnikat võib kasutama õppida igaüks! Sellest raamatust leiad detailse õpetuse kaugvaatluse TDS-meetodi kasutama õppimiseks.

Kaugvaatlemine on vaatleja poolt kontrollitud meelteülene tajumine teaduslikult välja töötatud protokolle järgides. Kaugvaatlust kasutades võid sa tajuda ükskõik millist olendit, objekti või sündmust Universumis. Ja seda nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus.

Lisaks detailsele kaugvaatluse õpetusele leiad siit raamatust harjutusi, tehnikaid ja mänge oma kaasasündinud sensitiivsete võimete äratamiseks ning treenimiseks. Siin raamatus on kõik oluline, mida vajad mingi objekti, elusolendi või sündmuse kohta info pärimiseks, oma küsimusele vastuse saamiseks ning probleemile lahenduse leidmiseks.

„Kaugvaatluse käsiraamat“ on sulle, hea lugeja, loodud kui suur konspekt sellest, kuidas kaugvaadelda ning arendada enda juba kaasasündinud sensitiivseid võimeid.

Veel
Kirjastaja Kirjastus OM
Ilmumisaasta 2020
Keel Eesti
Kategooria Psühholoogia
Kaugvaatluse mõistusetehnoloogia väljatöötamise programmist jutustava dokumentaali "Third Eye Spies" trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iBokQomPr_g
MAATRIKS – 1/2 Kaugvaatlusest- ja tajumisest, inimese sensitiivsete võimete kasutamisest: https://www.youtube.com/watch?v=eITqxafwo2A

Arvustused (1)

Tommi Topelund
Kaugvaatlusest ja –tajumisest, inimese kaasasündinud sensitiivsete võimete treenimisest ja nende igapäevasest kasutamisest Ma tahan rääkida ühest mõistusetehnikast, mille võid ära õppida ka sina. Arvan, et maailm koos inimestega on jõudnud perioodi, kus seda tehnikat peaks oskama või vähemalt selle olemasolust teadlik olema, igaüks. Selle tehnika nimeks on „kaugvaatlus“. Need, kes on lugenud raamatut “Teadvus. Kas tahad teada, kes sa päriselt oled ja mida tegelikult suudad?“, on selle termini ja tehnoloogia kirjeldusega juba tuttavad. Kaugvaatlemise termin võeti kasutusele 1971. aastal pärast tuhandeid Ingo Swann’i, Janet Mitchell’i, Karlis Osis’e ja Gertrude Schmeidler’i poolt läbi viidud meeltevälise tajumise eksperimente. Ingo Swann oli ka see, kes kaugvaatles 1973. aastal täpselt planeet Jupiteri ümber olevad rõngaid, mille olemasolu kinnitasid hiljem kosmosesondidega saadud andmed. Kaugvaatlemine on vaatleja poolt kontrollitud meelteväline tajumine teadusliku meetodi abil. Kaugvaatleja suudab tehnilisi reegleid (protokolle) kasutades tajuda ükskõik millist sihtmärki – isikut, objekti või sündmust Ajas ja Ruumis. Vaatleja on suuteline tajuma sihtmärki nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Sihtmärk võib asuda vaatleja kõrvalruumis, riigi teises servas, teispool maailma või teoreetiliselt ükskõik mis punktis universumis. Aeg ja Ruum kaotavad kaugvaatlemise ajal tähtsuse. Kaugvaatluse kui mõistusetehnika muudab eriliseks see, et seda võib kasutama õppida praktiliselt igaüks. Professionaalsed kaugvaatlejad kinnitavad kui ühest suust, et vilumuse saavutamiseks tuleb harjutada-harjutada-harjutada. Kaugvaatluse õppimist võib alustada näiteks „Kaugvaatluse käsiraamatu“ läbilugemise ning selles tutvustatud harjutuste harjutamisega. Lisaks pakutakse kaugvaatluse koolitusi üle maailma. Kahjuks ei tehta neist mitte ühtegi eesti keeles. Et vähegi seda puudust leevendada koostasin ma selle käsiraamatu. Ma ei hakka siin ümber jutustama, mida ma selles raamatus kirjutanud olen. Kõigil, kel tekib huvi selle teema ja raamatu vastu, on võimalus sellest lugeda esimest 13 lehekülge täiesti tasuta. Leiad need leheküljed siit: https://thespirit311967027.files.wordpress.com/2020/04/kaugvaatluse-kc384siraamatu-esimesed-13lk_19042020.pdf Ma olen kaugvaatlust kasutanud viimased kolm aastat ja teinud tänaseks sadu seansse. Sealhulgas olen koos teiste kaugvaatlejatega mujalt maailmast vaadelnud Jupiteri Kuul Europa ning meie Päikese lähedal ja sees toimuvat. Kuid samuti olen teinud ka täiesti „maised” vaatlusi, näiteks olen kaugvaatluse tehnikat kasutanud kadunud uksevõtme otsimiseks vöi rahaturgude tulevikus vöimalike liikumistulemuste “vaatamiseks“. Kaugvaatlusega on iga päeva ja seansiga midagi uut õppida nii enda, oma võimete kui ka Universumi kohta. Kaugvaatlus kui mõistuse tehnika on õppevahend nii sinu enda kui ka KÕIGE EKSISTEERIVA uurimiseks. Maailm oleks palju parem paik, kui me kõik oskaksime kaugvaadelda. Õppides kaugvaatlema, muutub su arusaam maailmast, universumist ja reaalsusest. Su reaalsustaju muutub. Kui sa oled õppinud kaugvaatlema, siis palun jaga neid teadmisi ka teistega, et nemadki õpiksid kaugvaatlema või vähemalt kasutama enda kaasasündinud sensitiivseid võimeid. Meil kõigil on need olemas, kuigi enamikul uinunud olekus. Viimane aeg on need äratada ja ise ärgata. Tommi Topelund, “Kaugvaatluse käsiraamatu” autor. „Maailm oleks palju parem paik, kui kõik oskaksid kaugvaadelda. Ja siis poleks maailmas ka saladusi.” Mike, kaugvaatluse koolitaja.