Usuabi

Jim Kaseman
Tõlkija: Hubert Jakobs

Kirjeldus

Paljud kristlased on haiged, vaesed ja löödud kui mitte kõigil, siis mitmetel elualadel. Ja seda vaatamata sellele, mida Isand Jeesus Kristus nende eest Kolgata ristil korda saatis, kus Jumal tegi võimalikuks lunastuse kogu inimkonnale – lunastuse patust, haigusest, vaesusest ja surmast.

Jumala Sõna ilmutab meile, et uuestisündinud usklikud on uued loodud Kristuses Jeesuses (2. Korintlastele 5:17), neis on igavene elu ja Jumala enda loomus (1. Johannese 5:10–13). Usklikena on nad vabastatud Saatana meelevalla alt ja asetatud Jumala riiki (Koloslastele 1:12–14).

Kui see on tõsi, siis mis on põhjuseks, et nii paljud kristlased ei näe välja, toimi ega räägi nii, nagu oleksid nad Jumala riigis? See on sellepärast, et lunastus ei ole nende elus tõelisus.

Selle raamatu abil saad muuta oma lunastuse tõelisuseks, tehes Jumala Sõna oma elus isiklikuks, tunnistades seda iga päev oma suuga, uskudes seda oma südames (mitte peas) ja hakates toimima nii, nagu Jumala Sõna oleks tõde.

Tee seda ja sa käid võidus!

Veel
Kirjastaja Tallinna Harta kristlik kogudus
Ilmumisaasta 2024
Keel Eesti
Kategooria Eneseabi ja vaimsus