Karjääriteooriad ja -mudelid: ideid praktikaks

Nancy Arthur, Roberta Neault, Mary McMahon, Editors
Tõlkija: Tõlgitud Tõlkebüroos Interlex OÜ

Kirjeldus

Copyright © Nancy Arthur, Roberta Neault, Mary McMahon, Editors

Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice, CERIC. 2019

Sisutoimetajad Lana Randaru, Kristina Orion, Teele Traumann, Kristel Ainsalu,

Merike Kimber, Sandra Lindermann.

Karjäärialane metoodiline ja teaduspõhine eestikeelne erialakirjandus on saanud vajaliku täienduse.

Selleks, et pakkuda kvaliteetseid karjääriteenuseid, on vajalik, et karjäärispetsialistid tunnevad valdkonna uusimaid suundumusi ja tõenduspõhiseid praktikaid: see hõlmab teadmisi praeguste teooriate ning mudelite ja strateegiate kohta, et rakendada neid oma töös karjääriteenuseid vajavate klientidega.

Kogumikus on esindatud seitsmekümne nelja karjääriteenuste valdkonna tunnustatud autori tööd üheksast riigist. Kogumiku artiklite autorid tegelevad või on tegelenud nii teadus- kui ka klienditööga ning raamat on paljudes riikides kasutusel üliõpilaste õppematerjalina. Raamatus on põhirõhk teooria ühendamisel praktikaga. Igas peatükis on autorid kõigepealt kirjeldanud teooria peamisi lähtekohti, seejärel mõtestanud lahti kliendiloo, tuginedes samale teooriale, ja toonud esile olulisemad punktid, et anda edasi autori lähenemisviisi põhituuma. Kõiki peatükke lugedes saab ülevaate põhiteooriatest, mida karjääriteenuste valdkonnas praegu kasutatakse. Esindatud on nii Eestis juba tuntud autorid (nt Vance Peavy, Norman Amundson ja James Sampson) kui ka uuemad või Eestis vähem teada lähenemisviisid.

Kogumikust leiavad tuge erinevad karjäärivaldkonna spetsialistid: karjääripraktikud, nõustajad, personalitöötajad, karjääriõppe läbiviijad, sotsiaaltöötajad, mentorid, arengutreenerid, õppejõud. Soovime, et teil tekiks selle raamatu lugemisel väärt mõtteid ning et saaksite parimaid ideid praktikas ellu viia.

Veel
Kirjastaja Eesti Töötukassa
Ilmumisaasta 2023
Keel Eesti
Kategooria Sotsiaalteadused